Missä pumppaamoa käytetään?

Yleisin pumppaamon käyttökohde on kunnallistekniset käyttökohteet, jossa jätevettä siirretään keskitetysti puhdistettavaksi. Toinen yleinen käyttökohde on rakennusten perusvesien poispumppaaminen. Viimeaikoina on myös yleistynyt hajasijoitusalueiden jätevesien käsittely, jossa kiinteistöllä ei ole mahdollisuutta imeyttää jätevesiä viettoviemärialueella. Tämä voi tulla kyseeseen esimerkiksi vesistön läheisyydessä. Tämän vuoksi käsitellyt jätevedet pumpataan imeytettäväksi pidemmälle rantaviivasta tai vesistöstä.